வர்த்தக முத்திரை

உங்களுடைய கம்பெனி பெயரையோ சின்னத்தையோ உங்களுடைய போட்டியாளரோ அல்லது முன்னாள் எம்பிளாய் சின்ன மாற்றங்கள் செய்து தவறாக பயன்படுத்த நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது.அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் குழப்பம் ஆகலாம். இதனால் பொருள் நஷ்டம் ஏற்பட்டு மனஉளைச்சலும் ஏற்படலாம். நாம் கிடைக்கும் போதே பதிவு செய்வது நல்லது. எங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் பல பேர் அதுபோல்… Continue Reading

5S PRINCIPLES

ORGANISATION (SEIRI)* Decide What You Need.* Remove Unnecessary Clutter.* All Tools, Gauges, Materials, Classified And Then Stored.* Remove Items Which Are Broken, Unusable Or Only Occasionally Used.Red Tag Technique* Give Staff Red Labels.* Ask Staff To Go Through Every Item… Continue Reading